SBA

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, som trädde i kraft den 1 januari 2004, lägger ett ökat ansvar på bl a fastighetsägare och näringsidkare. Ett allmänt råd är att alla bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete på sin arbetsplats. Det handlar om att förebygga uppkomst av brand och att ha fungerande rutiner om en olycka inträffar. Dessutom omfattas många byggnader/ anläggningar av kravet att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Vi erbjuder en lösning som innebär att du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kommer igång med det systematiska brandskyddsarbetet. Vårt förslag innebär att du med stöd av vår information och utbildning i kombination med vårt tillhandahållna material och kompetens bygger upp en intern kunskap inom detta område.

Vi finns sedan tillgängliga för fri telefonsupport och utför även en årlig brandskyddskontroll/revision. Vi uppdaterar dig också med nya lagar, föreskrifter och allmänna råd inom området. En annan stor fördel med vårt upplägg, är att du på ett enkelt sätt kan införa fungerande rutiner i ditt dagliga, befintliga kvalitetsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete bidrar till att värna om produktion, medarbetare, företaget, fastigheter, inventarier, miljö och image.

För ytterligare ökad trygghet kan vi i samarbete med övriga G4S bolag och partners erbjuda en rad olika tilläggstjänster, såsom sjukvårdsutbildningar och brand/utrymningsövningar samt en rad olika tekniska säkerhetsprodukter.
Close

Denna webbplats använder sig av "cookies" för att ge dig en bättre upplevelse. Om du klickar vidare till en annan sida utan att ändra inställningarna nedan samtycker du till att använda "cookies" på denna webbplats.
Besök vår "cookies-sida" för mer information om "cookies" och varför vi använder dessa.